Inspiratör & Författare

Om bok 3: Svart & Vitt - en diktsamling
En diktsamling vars namn Svart & Vitt föll sig ganska naturligt, då jag sedan barnsben, i huvudsak, sett antingen ljust eller mörkt på livet. Med åren har förstås min inställning till livet och omvärlden blivit mer nyanserad.

Om bok 2: Bessie – Ett sjöodjur har landat
En fri fantasi som utspelar sig i en trädgårdsdamm och restaurang för småfåglar, hackspettar, ekorrar och igelkottar. I dammen landar lilla sjöodjuret Bessie och ingenting blev sig likt.

Om debutboken: I Rävens Spår – En äventyrssaga
Denna lilla saga är inspirerad av en lek från den tiden då jag var 11 år och min lille kusin var 3 år där jag ritade och berättade för honom. Jag har under många år funderat på att skriva ner historien, men det har dröjt ända tills nu innan det blev av. Under våren dök denna lilla saga plötsligt upp i mitt huvud och jag satte igång att skriva ner den. Under skrivandet förändrades historien en hel del och kom att handla om så mycket mer…


Om författaren och inspiratören
Kikki Sandström är uppvuxen i Boden och har närapå fått sagorna med modersmjölken. Att få lyssna på sagor och skapa egna bilder ur berättelserna har betytt mycket för hennes egen fantasiutveckling. Och redan under grundskoletiden var Kikki mycket intresserad av eget skrivande. Därefter tog andra intressen överhanden och det dröjde nästan 50 år innan intresset för att nedteckna berättelser återuppstod.

Hon söker ständigt nya sätt att inspirera människor främst inom området hälsa.